گالری فرش جمشیدی

نام: گالری فرش جمشیدی
آدرس:  وب سایت توسط کارفرما غیرفعال شده است.
موضوع: اطلاع رسانی
فن آوری: ASP, Access, Java Script, HTML, Flash
محل مشتری: ایران - قم
توضیح: این وب سایت با استفاده از فناوری فلش به ارائه آثار مختلف فرش و تابلو فرش به کاربران خود پرداخته است. کاربران قادر هستند تا با استفاده از ابزار جستجوی پیشرفته المان های مختلف مورد نظر خود را مشخص کرده و نتایج را مشاهده کند.

به شات فور یو امتیاز دهید: