نحوه ست کردن کنترل کش برای محتوای ایستا در IIS7

کاربردها

 1. کاهش ترافیک سرور و در نتیجه کاهش هزینه
 2. کاهش سرعت لود شدن صفحه های وب سایت ها در مرورگرهای بازدیدکننده های وب سایت

روش انجام

 1. باز کردن مسیر ذیل
  %systemroot%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config
 2. جستجوی عبارت ذیل
  <section name="staticContent" overrideModeDefault="Deny" />
  و تعویض آن با
  <section name="staticContent" overrideModeDefault="Allow" />
 3.  تغییر تنظیمات کش:
  1. فعال کردن کنترل کش:
   \Windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/images" -section:system.webServer/staticContent -clientCache.cacheControlMode:UseMaxAge
  2. ست کردن 1 ساعت زمان کش:
   \Windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/images" -section:system.webServer/staticContent -clientCache.cacheControlMaxAge:"01:00:00"
 4. فعال کردن کش شدن محتوا روی مرورگر بازدید کننده های وب سایت:
  1. باز کردن مسیر ذیل
   %systemroot%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config
  2. تغییر خط های موجود برای هر وب سایت به شکل ذیل
   <location path="MyWebsite">
   <system.webServer>
   <caching>
   <profiles>
   <add extension=".html" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".htm" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".gif" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".js" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".css" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".jpg" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".jpeg" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".zip" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   <add extension=".rar" policy="CacheUntilChange" kernelCachePolicy="DontCache" location="Client" />
   </profiles>
   </caching>
   </system.webServer>
   </location> 

مرجع

 1. Client Cache <clientCache>

به شات فور یو امتیاز دهید: