روش تنظیم مشخصه های هندل ایرنیک

1. ابتدا به وب سایت ایرنیک مراجعه کرده و با مشخصات خود وارد شوید:


2. در قسمت بالا سمت چپ صفحه روی لینک مشخصه های شناسه کلیک کنید. سپس در صفحه باز شده روی لینک مدیریت رابطه های مجاز کلیک کنید.


3. در صفحه باز شده، در هر 4 ردیف گزینه همه را انتخاب کنید


به شات فور یو امتیاز دهید: