اخبار

رفع مشکل دوباره نویسی لینک (url rewrite) وردپرس در هاست ویندوز


شات فور یو :

 


وردپرس فارسی قادر به دوباره نویسی لینک های فارسی در هاست ویندوز نیست. این بدین معنی است که در صورتی بخواهید با استفاده از قسمت گزینه‌های پیوند یکتا در تنظیمات وردپرس یکی از آپشن ها غیر از آپشن پیش فرض را استفاده کنید دچار مشکل خواهید شد و وردپرس خطای پیدا نشدن صفحه مورد نظر را نمایش می دهد.

 

برای رفع این مشکل موارد ذیل باید انجام شود:

1. ضمن اینکه در سرور ویندوز باید url rewrite فعال باشد، باید در قسمت view server variables آن REQUEST_URI اضافه شود.

2. در web.config سایت تان و قبل از تگ </rule> عبارت ذیل را وارد کنید:

                    <serverVariables>
                        <set name="REQUEST_URI" value="{UNENCODED_URL}" replace="false" />
                    </serverVariables>

3. در فایل index.php بلافاصله پس از <?php عبارت ذیل را درج کنید:

/** Fix redirect on homepage as well as UNICODE URL rewrite issue */
if (isset($_SERVER["UNENCODED_URL"])) $_SERVER["REQUEST_URI"] = $_SERVER["UNENCODED_URL"];به شات فور یو امتیاز دهید: